හොඳම විකුණුම්කරුවන්

හොඳම මිල ගණන්

මෙහෙයුම් විෂය පථය

වඩාත්ම වෘත්තීය

ස්වභාවික ජීවිතය

ඉතිරි කිරීමට හොඳම ක්රමය

අපේ ඉතිහාසය

2001 දී චාලිගේ පියා සාම්ප්‍රදායික චීන අත්කම් නිර්මාණශීලීත්වය සමඟ වටිනා ලී ගෘහ භාණ්ඩ සෑදීම සඳහා කණ්ඩායමක් ආරම්භ කළේය.වසර 5 ක වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් පසු, 2006 දී, චාලි සහ ඔහුගේ බිරිඳ සිලින්ඩා නිෂ්පාදන අපනයනය ආරම්භ කරමින් චීනයේ විදේශයන්හි පවුල් ජීවිතය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ලාන්ෂු සමාගම ආරම්භ කළහ.

  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • ins